Mobirise website builder

Velikonoční dekorace

06. 04. 2017 - 10:00

Velikonoční dekorace osloví každého, kdo si chce vyzdobit domov a nejen ve sváteční den navodit příjemnou atmosféru. Nabízíme drobné velikonoční dekorace, kterými můžete doplnit osení v květináči a vznikne Vám krásná a jednoduchá výzdoba.

 

Velikonoční výzdoba nejsou jen kraslice a pomlázky, my nabízíme velikonoční zoo v podobě zápichů - zajíčky, slepičky, beránky, kačenky, vajíčka... Kromě drobných dekorací máme i pár větších kousků - ovečka, slepičky.

Kde se vzaly Velikonoční symboly a dekorace ?

A proč se vlastně Velikonoce slaví? Prapůvodem jsou svátky jara a dnes jsou Velikonoc vůbec nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Název našich Velikonoc odkazuje na Velkou noc (noc z Velkého pátku na Bílou sobotu), během které Ježíš vstal z mrtvých. K symbolům Velikonoc patří nejen odkazy na křesťanský příběh o ukřižování Ježíše Krista, ale i ty, které zároveň splývají s příchodem jara a omlazení přírody a života v ní vůbec.

Najdeme tak mezi nimi nejen kříž, ale i beránka (symbol oběti), vajíčka (začátek nového života) nebo kočičky jako palmové ratolesti, kterými byl Ježíš při svém příjezdu do Jeruzaléma vítán. I původ velikonočního zajíčka najdeme v pohanství, zároveň byl zajíc chápán i jako symbol Ježíše Krista.

Nemůžeme zapomenout ani na pohanské oslavy začátku jara. Končí zimní období a začíná se obnovovat příroda. A nakonec jsou tu symboly zvířecí, které kromě náboženského významu opět nesou poselství jara jako začátku něčeho nového a zrození dalšího pokolení.

Velikonoční beránek

Beránek patří k předkřesťanským tradicím, kdy se ve Středomoří rozšířily pastevecké kultury. Proto pastýři přinesli Jezulátku jako dary právě malé ovečky. Také v židovské kultuře je beránek významným symbolem na připomenutí konce egyptského zajetí. Beránek je nakonec symbolem obce věřících, které vede Bůh – pastýř, a křesťanského Beránka Božího – Ježíše Krista.

Velikonoční zajíček

I jeho tradice tu byla ještě před křesťanstvím, symbolizoval štěstí, pomíjivý čas a k jaru se dostal i jako symbol zmrtvýchvstání. V křesťanství symbolizuje moudrost, skromnost a čistotu chudoby a někdy je i Ježíšův symbol. Zajíček je taky ten, kdo o Velikonocích přináší vajíčka.

Vajíčka

Vejce bylo odedávna symbolem plodnosti, jara, vzniku nového světa a nového života. I v Bibli byly tradičním pohoštěním pro pocestné. V křesťanských zvycích byla vejce spojena s koncem půstu. A naposled symbolizovala i úkryt a hrob, skořápku, ve které je uzamčen život.